LEX LOCUS

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО

Адвокатско дружество "Данаилов, Дренски Неделчев и Ко" е българска юридическа кантора, състояща се от четирима съдружници и пет адвокати. Успешното сътрудничество на съдружниците през годините доведе до създаването на настоящата кантора.

Кантората значително нарастна след основаването си. Мотивацията и качествата на професионалистите, които се присъединиха към нашия екип, доведоха до разширяване на областите на дейност и повишаване на качеството на предлаганите от нас услуги.

Клиенти на кантората са някои от най-големите български фирми и големи международни компании, инвестиционни фондове и частни инвеститори.

Местните и международни контакти на нашата кантора и опитните ни юристи и адвокати с отлично владеене на български, английски, немски и руски език са сериозна предпоставка за успеха на нашите клиенти.

КАНТОРАТА

ОБЛАСТИ

Адвокатското дружество предлага корпоративно правно обслужване с акцент в областите: недвижими имоти, инвестиционни и venture capital фондове, инфраструктурни и строителни проекти, сливания и придобивания, процесуално представителство за местни и чуждестранни клиенти.

 • Данъчно облагане
 • Информационни технологии
 • Интелектуална собственост
 • Административни производства
 • Дружествено право
 • Договори
 • Обезпечено финансиране
 • Сливания и придобивания
 • Приватизация
 • Joint Ventures
 • Арбитражни производства
 • Процесуално представителство
 • Недвижими имоти
 • Градоустройство
 • Строителство и проектиране
 • Административно право и процес
 • Концесии
 • Подземни богатства и концесии
 • Европейско право
 • Енергетика
 • Публично-частно партньорство
 • Конкуренция
 • Ценни книжа и капиталов пазар
 • Банково право
 • Индустриална собственост
 • Международно право
 • Защита на потребителите
 • Застрахователно право
 • Обществени поръчки
 • Изпълнително производство
 • Екология
 • Телекомуникации и медии
 • Имате въпрос? Прочетете условията ни или се свържете с нас.

  АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО

  LEX LOCUS

  КАНТОРАТА

  Кантората значително нарастна след основаването си. Мотивацията и качествата на професионалистите, които се присъединиха към нашия екип, доведоха до разширяване на областите на дейност и повишаване на качеството на предлаганите от нас услуги. Клиенти на кантората са някои от най-големите български фирми и големи международни компании, инвестиционни фондове и частни инвеститори. Местните и международни контакти на нашата кантора и опитните ни юристи и адвокати с отлично владеене на български, английски, немски и руски език са сериозна предпоставка за успеха на нашите клиенти.

  ОБЛАСТИ

  Адвокатското дружество предлага корпоративно правно обслужване с акцент в областите: недвижими имоти, инвестиционни и venture capital фондове, инфраструктурни и строителни проекти, сливания и придобивания, процесуално представителство за местни и чуждестранни клиенти.