АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО

LEX LOCUS

КАНТОРАТА

УСЛОВИЯ

Адвокатско дружество "Данаилов, Дренски Неделчев и Ко" е българска юридическа кантора, състояща се от четирима съдружници и трима адвокати. Успешното сътрудничество на съдружниците през годините доведе до създаването на настоящата кантора.

ЕКИП

КОНТАКТ

КАНТОРАТА

Кантората значително нарастна след основаването си.

Мотивацията и качествата на професионалистите, които се присъединиха към нашия екип, доведоха до разширяване на областите на дейност и повишаване на качеството на предлаганите от нас услуги.

Местните и международни контакти на нашата кантора и опитните ни юристи и адвокати с отлично владеене на български, английски, немски и руски език са сериозна предпоставка за успеха на нашите клиенти.

Клиенти на кантората са някои от най-големите български фирми и големи международни компании, инвестиционни фондове и частни инвеститори.

ОБЛАСТИ

Адвокатското дружество предлага корпоративно правно обслужване с акцент в областите:

недвижими имоти, инвестиционни и venture capital фондове, инфраструктурни и строителни проекти, сливания и придобивания, процесуално представителство за местни и чуждестранни клиенти.

Данъчно облагане
Инф. технологии
Договори
Приватизация
Joint Ventures
Европейско право

Всички области...

 • Подземни богатства и концесии
 • Енергетика
 • Публично-частно партньорство
 • Конкуренция
 • Ценни книжа и капиталов пазар
 • Банково право
 • Индустриална собственост
 • Международно право
 • Защита на потребителите
 • Застрахователно право
 • Обществени поръчки
 • Изпълнително производство
 • Екология
 • Интелектуална собственост
 • Административни производства
 • Дружествено право
 • Обезпечено финансиране
 • Сливания и придобивания
 • Арбитражни производства
 • Процесуално представителство
 • Недвижими имоти
 • Градоустройство
 • Строителство и проектиране
 • Административно право и процес
 • Телекомуникации и медии
 • Концесии
 • Подземни богатства и концесии
 • Енергетика
 • Публично-частно партньорство
 • Конкуренция
 • Ценни книжа и капиталов пазар
 • Банково право
 • Индустриална собственост
 • Международно право
 • Защита на потребителите
 • Застрахователно право
 • Обществени поръчки
 • Изпълнително производство
 • Екология
 • Интелектуална собственост
 • Административни производства
 • Дружествено право
 • Обезпечено финансиране
 • Сливания и придобивания
 • Арбитражни производства
 • Процесуално представителство
 • Недвижими имоти
 • Градоустройство
 • Строителство и проектиране
 • Административно право и процес
 • Телекомуникации и медии
 • Концесии
 • КОНТАКТ

  АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДАНАИЛОВ, ДРЕНСКИ, НЕДЕЛЧЕВ & KO.

  +359 2 895 3010

  АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО

  LEX LOCUS

  КАНТОРАТА

  Кантората значително нарастна след основаването си.

  Мотивацията и качествата на професионалистите, които се присъединиха към нашия екип, доведоха до разширяване на областите на дейност и повишаване на качеството на предлаганите от нас услуги.

  Местните и международни контакти на нашата кантора и опитните ни юристи и адвокати с отлично владеене на български, английски, немски и руски език са сериозна предпоставка за успеха на нашите клиенти.

  Клиенти на кантората са някои от най-големите български фирми и големи международни компании, инвестиционни фондове и частни инвеститори.

  ОБЛАСТИ

  Адвокатското дружество предлага корпоративно правно обслужване с акцент в областите:

  недвижими имоти, инвестиционни и venture capital фондове, инфраструктурни и строителни проекти, сливания и придобивания, процесуално представителство за местни и чуждестранни клиенти.

 • Подземни богатства и концесии
 • Енергетика
 • Публично-частно партньорство
 • Конкуренция
 • Ценни книжа и капиталов пазар
 • Банково право
 • Индустриална собственост
 • Международно право
 • Защита на потребителите
 • Застрахователно право
 • Обществени поръчки
 • Изпълнително производство
 • Екология
 • Интелектуална собственост
 • Административни производства
 • Дружествено право
 • Обезпечено финансиране
 • Сливания и придобивания
 • Арбитражни производства
 • Процесуално представителство
 • Недвижими имоти
 • Градоустройство
 • Строителство и проектиране
 • Административно право и процес
 • Телекомуникации и медии
 • Концесии
 • КОНТАКТ

  АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДАНАИЛОВ, ДРЕНСКИ, НЕДЕЛЧЕВ & KO.