ТЕОДОРА ПРЕСОЛСКА

АДВОКАТ

Образование

Магистър по право, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (2008)

Включена в списък на синдиците към Министерство на правосъдието

Области

Принудително изпълнение, Несъстоятелност, Процесуално представителство, Обезпечения

Контакт

Професионален опит

  • Юрисконсулт в „АГП Дивелопмънт” ЕАД (2008 - 2009)
  • Юрисконсулт в „Бос Консулт” ООД (2010 - 2012)
  • Юрисконсулт в „Обединена българска банка“ АД (2012 – 2021)
  • Езици

    Английски