АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО

LEX LOCUS

НАЧАЛО

ЕКИП

ДИМИТЪР ДАНАИЛОВ

УПРАВЛЯВАЩ СЪДРУЖНИК

Английски, Руски

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (1997), със следдипломна квалификация:
 • Институт по арбитраж (2005)
 • Стажант-съдия, Софийски градски съд (1998)

 • Адвокат, Сеплекс Консултинг (1999)

 • Съдружник, Георгиев, Тодоров и Ко. (1999-2007)
 • Данъчно облагане, Дружествено право, Договори, Обезпечено финансиране, Сливания и придобивания, Приватизация, Joint Ventures, Арбитражни производства, Процесуално представителство, Несъстоятелност

 • Софийска адвокатска колегия
 • БОГДАН ДРЕНСКИ

  СЪДРУЖНИК

  Английски, Немски

 • Магистър по право, Хамбургски университет – Юридически факултет (2003-2004)
 • Бакалавър по право, Хамбургски университет – Юридически факултет (1999-2003); обект на задълбочени познания – Международно частно право и Бизнес право
 • Магистърска степен по Международни отношения и Дипломация (1998-1999), Международен университет Шилер (SIU), Лондон
 • Бакалавърска степен по Международни отношения и Политически науки (1995-1998), Американски университет в България (AUBG), Благоевград
 • Георгиев, Тодоров и Ко. (2004-2009)
 • Право на ЕО, Международно частно право, Административно право

 • Софийска адвокатска колегия
 • КАЛОЯН НЕДЕЛЧЕВ

  СЪДРУЖНИК

  Английски, Руски

  Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (1998), със следдипломна квалификация:
 • Прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, Виена (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) (2002)
 • Преговори по сключване на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, Виена (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) (2003)
 • Обмен на информация по спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и разкриване на банкова тайна, Будапеща (IOTA Център) (2003)
 • Облагане на електронна търговия и места на стопанска дейност, Париж (OECD) (2004)
 • Стажант-съдия, Софийски градски съд (1999)

 • Старши юрисконсулт при Министерство на Финансите, Национална агенция по приходите, Дирекция "Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане" (2000-2006)

 • Адвокат, Георгиев, Тодоров и Ко. (2006-2007)
 • Данъчно облагане, Информационни технологии, Интелектуална собственост, Административни производства, Процесуално представителство, Конкуренция, Енергия

 • Софийска адвокатска колегия
 • МАТЕА ГОСПОДИНОВА

  СЪДРУЖНИК

  Английски

 • Магистър по право, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (2007)

 • Диплома по въведение в английското право и правото на Европейския съюз, Университет "Кеймбридж", Институт за продължаващо обучение (2006-2008)
 • Адвокат, Адвокатско дружество "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков" (2006-2013)

 • Стажант, Адвокатско дружество "Карастоянов, Митков и съдружници" (2006)
 • Дружествено право, Договори, Процесуално представителство, Арбитраж, Несъстоятелност, Право на ЕО

 • Софийска адвокатска колегия
 • СТАНИМИРА ГАНЧЕВА

  АДВОКАТ

  Английски, Немски

  Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (2007), със следдипломна квалификация:

 • Разработване на европейски проекти (2008)
 • Стажант-съдия, Софийски градски съд (2007)

 • Юрист, Пенков, Марков и партньори (2007-2008)
 • Дружествено право, Договори, Сливания и придобивания, Авторско право, Защита на личните данни, Индустриална собственост, Търговски регистър

 • Софийска адвокатска колегия
 • ЕЛИСАВЕТА ВАСИЛЕВА

  АДВОКАТ

  Английски

  Магистър по право, Софийски университет
  "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (2016)

 • Стажант, Адвокатско дружество "Делчев и партньори" (2012–2015)

 • Юрисконсулт, Корпорът Адвайзърс ООД (2015–2018)
 • Дружествено право, Търговски регистър, Договори, Право на ЕО, Административни производства, Изпълнително производство

 • Софийска адвокатска колегия
 • ХРИСТИЯН ИВАНОВ

  АДВОКАТ

  Английски

  Магистър по право, Софийски университет
  "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (2018)

 • Стажант – „Янева и съдружници адвокатско дружество“ (2017–2019)
 • Стажант – Софийски районен съд и Софийски градски съд (2018-2019)
 • Правен сътрудник – Адвокатско дружество "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков" (2019-2020)
 • Юрисконсулт – Държавна комисия по хазарта (2020)
 • Юрисконсулт – Териториална дирекция на НАП София (2021)
 • Дружествено право, Търговско право, Договори, Административно право, Хазартно право, Изпълнително производство, Процесуално представителство

 • Софийска адвокатска колегия

 • Единен регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието
 • АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО

  LEX LOCUS

  ЕКИП