СТАНИМИРА ГАНЧЕВА

АДВОКАТ

Образование

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (2007), със следдипломна квалификация:

 • Разработване на европейски проекти (2008)
 • Области

  Дружествено право, Договори, Сливания и придобивания, Авторско право, Защита на личните данни, Индустриална собственост, Търговски регистър

  Професионален опит

 • Стажант-съдия, Софийски градски съд (2007)
 • Юрист, Пенков, Марков и партньори (2007-2008)
 • Контакт

  Членство

  Софийска адвокатска колегия

  Езици

  Английски, Немски

  СТАНИМИРА ГАНЧЕВА

  АДВОКАТ

  Образование

  Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (2007), със следдипломна квалификация:

 • Разработване на европейски проекти (2008)
 • Области

  Дружествено право, Договори, Сливания и придобивания, Авторско право, Защита на личните данни, Индустриална собственост, Търговски регистър

  Професионален опит

 • Стажант-съдия, Софийски градски съд (2007)
 • Юрист, Пенков, Марков и партньори (2007-2008)
 • Контакт

  Членство

  Софийска адвокатска колегия

  Езици

  Английски, Немски