ПЕТЪР ПЕТРОВ

МЛАДШИ АДВОКАТ

Образование

Магистър по Международно бизнес право, Тилбургски университет, Нидерландия (2019 – 2020 г.)

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (2017)

Области

Дружествено право, несъстоятелност, застрахователно, недвижими имоти, договори, конкурентно право

Професионале н опит

Стажант - Консултантска къща „Велинов и партньори“ (2016 – 2017)

Членство

Софийска адвокатска колегия

Езици

Английски

Контакт

ПЕТЪР ПЕТРОВ

МЛАДШИ АДВОКАТ

Образование

Магистър по Международно бизнес право, Тилбургски университет, Нидерландия (2019 – 2020 г.)

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (2017)

Области

Дружествено право, несъстоятелност, застрахователно, недвижими имоти, договори, конкурентно право

Професионале н опит

Стажант - Консултантска къща „Велинов и партньори“ (2016 – 2017)

Членство

Софийска адвокатска колегия

Езици

Английски

Контакт