ПЕТЪР ПЕТРОВ

ПРАВЕН СЪТРУДНИК

Образование

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (2017)

Practices

EC Law, International Private Law, Administrative Law

Области

Дружествено право, несъстоятелност, застрахователно, недвижими имоти, договори, конкурентно право

Езици

Английски

Контакт