ДИМИТЪР ДАНАИЛОВ

УПРАВЛЯВАЩ СЪДРУЖНИК

Образование

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (1997), със следдипломна квалификация:

 • Институт по арбитраж (2005)
 • Езици

  Английски, Руски

  Професионален опит

 • Стажант-съдия, Софийски градски съд (1998)
 • Адвокат, Сеплекс Консултинг (1999)
 • Съдружник, Георгиев, Тодоров и Ко. (1999-2007)
 • Членство

  Софийска адвокатска колегия

  Области

  Данъчно облагане, Дружествено право, Договори, Обезпечено финансиране, Сливания и придобивания, Приватизация, Joint Ventures, Арбитражни производства, Процесуално представителство, Несъстоятелност

  Контакт

  БОГДАН ДРЕСНКИ

  СЪДРУЖНИК

  Образование

  Магистър по право, Хамбургски университет – Юридически факултет (2003-2004)

  Бакалавър по право, Хамбургски университет – Юридически факултет (1999-2003); обект на задълбочени познания – Международно частно право и Бизнес право

  Магистърска степен по Международни отношения и Дипломация (1998-1999), Международен университет Шилер (SIU), Лондон

  Бакалавърска степен по Международни отношения и Политически науки (1995-1998), Американски университет в България (AUBG), Благоевград

  Езици

  Английски, Немски

  Членство

  Софийска адвокатска колегия

  Области

  Право на ЕО, Международно частно право, Административно право

  Контакт

  Професионален опит

 • Георгиев, Тодоров и Ко. (2004-2009)
 • КАЛОЯН НЕДЕЛЧЕВ

  СЪДРУЖНИК

  Образование

  Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (1998), със следдипломна квалификация:

 • Прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, Виена (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) (2002)
 • Преговори по сключване на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, Виена (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) (2003)
 • Обмен на информация по спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и разкриване на банкова тайна, Будапеща (IOTA Център) (2003)
 • Облагане на електронна търговия и места на стопанска дейност, Париж (OECD) (2004)
 • Езици

  Английски, Руски

  Членство

  Софийска адвокатска колегия

  Области

  Данъчно облагане, Информационни технологии, Интелектуална собственост, Административни производства, Процесуално представителство, Конкуренция, Енергия

  Контакт

  Професионален опит

 • Стажант-съдия, Софийски градски съд (1999)
 • Старши юрисконсулт при Министерство на Финансите, Национална агенция по приходите, Дирекция "Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане" (2000-2006)
 • Адвокат, Георгиев, Тодоров и Ко. (2006-2007)
 • СТАНИМИРА ГАНЧЕВА

  АДВОКАТ

  Образование

  Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (2007), със следдипломна квалификация:

 • Разработване на европейски проекти (2008)
 • Езици

  Английски, Немски

  Професионален опит

 • Стажант-съдия, Софийски градски съд (2007)
 • Юрист, Пенков, Марков и партньори (2007-2008)
 • Членство

  Софийска адвокатска колегия

  Области

  Дружествено право, Договори, Сливания и придобивания, Авторско право, Защита на личните данни, Индустриална собственост, Търговски регистър

  Контакт

  МАТЕА ГОСПОДИНОВА

  АДВОКАТ

  Образование

  Магистър по право, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (2007)

  Диплома по въведение в английското право и правото на Европейския съюз, Университет "Кеймбридж", Институт за продължаващо обучение (2006-2008)

  Езици

  Английски

  Професионален опит

 • Адвокат, Адвокатско дружество "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков" (2006-2013)
 • Стажант, Адвокатско дружество "Карастоянов, Митков и съдружници" (2006)
 • Членство

  Софийска адвокатска колегия

  Области

  Дружествено право, Договори, Процесуално представителство, Арбитраж, Несъстоятелност, Право на ЕО

  Контакт

  Зорница Янакиева

  АДВОКАТ

  Образование

  Магистър по право - Софийски университет "Св. Климент Охридски"

  Юридически факултет (2006), „Университет Бикока“ Милано, Италия, Юридически факултет ( Февруари – Юни 2006 )

  Езици

  Италиански, Английски

  Членство

  Софийска адвокатска колегия

  Контакт

  Професионален опит

 • 2007 г. – 2008 г. младши адвокат “Легера” ООД - адвокатска кантора
 • 2009 г. – 2010 г. адвокат „Казус Лигъл Офис” ООД – адвокатска кантора
 • 2010 г. – 2014 г. адвокат „Райчев Консулт” ЕООД – адвокатска кантора
 • 2014 г. – 2016 г. адвокат „Мастропаскуа енд Партнърс“ ООД - адвокатска кантора
 • 2016 г. - адвокат Адвокатско дружество „Петрова и Павлова”
 • Области

  Процесуално представителство, Търговско право, Договори, Трудово право, Недвижими имоти

  ГЕРГАНА ПЕТРОВА

  АДВОКАТ

  Образование

  Магистър по право, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (2009)

  Езици

  Английски

  Професионален опит

 • Юрисконсулт, Албена АД (2010–2011)
 • Юрисконсулт, Скай Солар България Ко. ЕООД (2011–2012)
 • Младши адвокат, Адвокатско дружество Боянов и Ко. (2012–2014)
 • Началник отдел "Съдебни и изпълнителни производства", Банка Пиреос България АД (2014–2015)
 • Членство

  Софийска адвокатска колегия

  Области

  Дружествено право, Договори, Процесуално представителство, Несъстоятелност, Изпълнително производство

  Контакт

  ЕЛИСАВЕТА ВАСИЛЕВА

  МЛАДШИ АДВОКАТ

  Образование

  Магистър по право, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (2016)

  Езици

  Английски

  Професионален опит

 • Стажант, Адвокатско дружество "Делчев и партньори" (2012–2015)
 • Юрисконсулт, Корпорът Адвайзърс ООД (2015–2018)
 • Членство

  Софийска адвокатска колегия

  Области

  Дружествено право, Търговски регистър, Договори, Право на ЕО, Административни производства, Изпълнително производство

  Контакт

  ПЕТЪР ПЕТРОВ

  ПРАВЕН СЪТРУДНИК

  Образование

  Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (2017)

  Езици

  Английски

  Области

  Дружествено право, несъстоятелност, застрахователно, недвижими имоти, договори, конкурентно право

  Контакт

  ТИХОМИР МАЗНЕВ

  АСОЦИИРАН АДВОКАТ

  ВЕСЕЛА МИХАЛEВА

  АСОЦИИРАН АДВОКАТ

  ПЕТЪР КАЛПАКЧИЕВ

  АСОЦИИРАН АДВОКАТ