МАТЕА ГОСПОДИНОВА

СЪДРУЖНИК

Образование

Магистър по право, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (2007)

Диплома по въведение в английското право и правото на Европейския съюз, Университет "Кеймбридж", Институт за продължаващо обучение (2006-2008)

Професионален опит

 • Адвокат, Адвокатско дружество "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков" (2006-2013)
 • Стажант, Адвокатско дружество "Карастоянов, Митков и съдружници" (2006)
 • Области

  Дружествено право, Договори, Процесуално представителство, Арбитраж, Несъстоятелност, Право на ЕО

  Контакт

  Членство

  Софийска адвокатска колегия

  Езици

  Английски

  МАТЕА ГОСПОДИНОВА

  СЪДРУЖНИК

  Образование

  Магистър по право, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (2007)

  Диплома по въведение в английското право и правото на Европейския съюз, Университет "Кеймбридж", Институт за продължаващо обучение (2006-2008)

  Професионален опит

 • Адвокат, Адвокатско дружество "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков" (2006-2013)
 • Стажант, Адвокатско дружество "Карастоянов, Митков и съдружници" (2006)
 • Области

  Дружествено право, Договори, Процесуално представителство, Арбитраж, Несъстоятелност, Право на ЕО

  Контакт

  Членство

  Софийска адвокатска колегия

  Езици

  Английски