МАТЕА ГОСПОДИНОВА

СЪДРУЖНИК

Образование

Магистър по право, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (2007)

Диплома по въведение в английското право и правото на Европейския съюз, Университет "Кеймбридж", Институт за продължаващо обучение (2006-2008)

Професионален опит

 • Адвокат, Адвокатско дружество "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков" (2006-2013)
 • Стажант, Адвокатско дружество "Карастоянов, Митков и съдружници" (2006)
 • Области

  Дружествено право, Договори, Процесуално представителство, Арбитраж, Несъстоятелност, Право на ЕО

  Контакт

  Членство

  Софийска адвокатска колегия

  Езици

  Английски