КАЛОЯН НЕДЕЛЧЕВ

СЪДРУЖНИК

Образование

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (1998), със следдипломна квалификация:

 • Прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, Виена (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) (2002)
 • Преговори по сключване на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, Виена (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) (2003)
 • Обмен на информация по спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и разкриване на банкова тайна, Будапеща (IOTA Център) (2003)
 • Облагане на електронна търговия и места на стопанска дейност, Париж (OECD) (2004)
 • Професионален опит

 • Стажант-съдия, Софийски градски съд (1999)
 • Старши юрисконсулт при Министерство на Финансите, Национална агенция по приходите, Дирекция "Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане" (2000-2006)
 • Адвокат, Георгиев, Тодоров и Ко. (2006-2007)
 • Области

  Данъчно облагане, Информационни технологии, Интелектуална собственост, Административни производства, Процесуално представителство, Конкуренция, Енергия

  Членство

  Софийска адвокатска колегия

  Езици

  Английски, Руски

  Контакт