КАЛОЯН НЕДЕЛЧЕВ

СЪДРУЖНИК

Образование

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (1998), със следдипломна квалификация:

 • Прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, Виена (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) (2002)
 • Преговори по сключване на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, Виена (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) (2003)
 • Обмен на информация по спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и разкриване на банкова тайна, Будапеща (IOTA Център) (2003)
 • Облагане на електронна търговия и места на стопанска дейност, Париж (OECD) (2004)
 • Професионален опит

 • Стажант-съдия, Софийски градски съд (1999)
 • Старши юрисконсулт при Министерство на Финансите, Национална агенция по приходите, Дирекция "Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане" (2000-2006)
 • Адвокат, Георгиев, Тодоров и Ко. (2006-2007)
 • Области

  Данъчно облагане, Информационни технологии, Интелектуална собственост, Административни производства, Процесуално представителство, Конкуренция, Енергия

  Членство

  Софийска адвокатска колегия

  Езици

  Английски, Руски

  Контакт

  КАЛОЯН НЕДЕЛЧЕВ

  СЪДРУЖНИК

  Образование

  Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (1998), със следдипломна квалификация:

 • Прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, Виена (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) (2002)
 • Преговори по сключване на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, Виена (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) (2003)
 • Обмен на информация по спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и разкриване на банкова тайна, Будапеща (IOTA Център) (2003)
 • Облагане на електронна търговия и места на стопанска дейност, Париж (OECD) (2004)
 • Професионален опит

 • Стажант-съдия, Софийски градски съд (1999)
 • Старши юрисконсулт при Министерство на Финансите, Национална агенция по приходите, Дирекция "Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане" (2000-2006)
 • Адвокат, Георгиев, Тодоров и Ко. (2006-2007)
 • Области

  Данъчно облагане, Информационни технологии, Интелектуална собственост, Административни производства, Процесуално представителство, Конкуренция, Енергия

  Членство

  Софийска адвокатска колегия

  Езици

  Английски, Руски

  Контакт