LEX LOCUS

Bulgaria Ltd.

фирмата

Адвокатско дружество "Данаилов, Дренски Неделчев и Ко" е българска юридическа кантора, състояща се от четирима съдружници и седем адвокати. Успешното сътрудничество на съдружниците през годините доведе до създаването на настоящата кантора.


Фирмата значително нарастна след основаването си. Мотивацията и качествата на професионалистите, които се присъединиха към нашия екип, доведоха до разширяване на областите на дейност и повишаване на качеството на предлаганите от нас услуги.


Наши клиенти са някои от най-големите български фирми и големи международни компании, инвестиционни фондове и частни инвеститори.


Местните и международни контакти на фирмата и нейните опитни юристи с отлично владеене на български, английски, немски и руски език са сериозна предпоставка за успеха на нашите клиенти.

области

Фирмата предлага корпоративно правно обслужване с акцент в областите: недвижими имоти, инвестиционни и venture capital фондове, инфраструктурни и строителни проекти, сливания и придобивания, процесуално представителство за местни и чуждестранни клиенти.


 • Данъчно облагане
 • Информационни технологии
 • Интелектуална собственост
 • Административни производства
 • Дружествено право
 • Договори
 • Обезпечено финансиране
 • Сливания и придобивания
 • Приватизация
 • Joint Ventures
 • Арбитражни производства
 • Процесуално представителство
 • Недвижими имоти
 • Градоустройство
 • Строителство и проектиране
 • Административно право и процес

 • Концесии
 • Европейско право
 • Енергетика
 • Публично-частно партньорство
 • Конкуренция
 • Ценни книжа и капиталов пазар
 • Банково право
 • Индустриална собственост
 • Международно право
 • Защита на потребителите
 • Застрахователно право
 • Обществени поръчки
 • Изпълнително производство
 • Екология
 • Телекомуникации и медии