ХРИСТИЯН ИВАНОВ

АДВОКАТ

Образование

Магистър по право, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (2018)

Области

Дружествено право, Търговско право, Договори, Административно право, Хазартно право, Изпълнително производство, Процесуално представителство

Професионален опит

 • Стажант – „Янева и съдружници адвокатско дружество“ (2017–2019)
 • Стажант – Софийски районен съд и Софийски градски съд (2018-2019)
 • Правен сътрудник – Адвокатско дружество "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков" (2019-2020)
 • Юрисконсулт – Държавна комисия по хазарта (2020)
 • Юрисконсулт – Териториална дирекция на НАП София (2021)
 • Езици

  Английски

  Членство

  Софийска адвокатска колегия

  Единен регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието

  Контакт