ГЕРГАНА ПЕТРОВА

АДВОКАТ

Образование

Магистър по право, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (2009)

Професионален опит

 • Юрисконсулт, Албена АД (2010–2011)
 • Юрисконсулт, Скай Солар България Ко. ЕООД (2011–2012)
 • Младши адвокат, Адвокатско дружество Боянов и Ко. (2012–2014)
 • Началник отдел "Съдебни и изпълнителни производства", Банка Пиреос България АД (2014–2015)
 • Области

  Дружествено право, Договори, Процесуално представителство, Несъстоятелност, Изпълнително производство

  Членство

  Софийска адвокатска колегия

  Езици

  Английски

  Контакт