ДИМИТЪР ДАНАИЛОВ​

УПРАВЛЯВАЩ СЪДРУЖНИК

Образование

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (1997), със следдипломна квалификация:

 • Институт по арбитраж (2005)
 • Области

  Данъчно облагане, Дружествено право, Договори, Обезпечено финансиране, Сливания и придобивания, Приватизация, Joint Ventures, Арбитражни производства, Процесуално представителство, Несъстоятелност

  Професионален опит

 • Стажант-съдия, Софийски градски съд (1998)
 • Адвокат, Сеплекс Консултинг (1999)
 • Съдружник, Георгиев, Тодоров и Ко. (1999-2007)
 • Контакт

  Членство

  Софийска адвокатска колегия

  Езици

  Английски, Руски

  ДИМИТЪР ДАНАИЛОВ​

  УПРАВЛЯВАЩ СЪДРУЖНИК

  Образование

  Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет (1997), със следдипломна квалификация:

 • Институт по арбитраж (2005)
 • Области

  Данъчно облагане, Дружествено право, Договори, Обезпечено финансиране, Сливания и придобивания, Приватизация, Joint Ventures, Арбитражни производства, Процесуално представителство, Несъстоятелност

  Професионален опит

 • Стажант-съдия, Софийски градски съд (1998)
 • Адвокат, Сеплекс Консултинг (1999)
 • Съдружник, Георгиев, Тодоров и Ко. (1999-2007)
 • Контакт

  Членство

  Софийска адвокатска колегия

  Езици

  Английски, Руски